STTI'05 - Současné trendy teoretické informatiky

13. - 14. května 2005, Praha

program konference

Pátek 13. května 2005

9:00 Petr Jančar: Verifikace počítačových systémů (teoretické aspekty)
9:50 přestávka
10:20 Tomáš Brázdil: Verifikace nekonečněstavových pravděpodobnostních systémů
10:45 Vojtěch Řehák: Rozšířené procesové přepisovací systémy: dosažitelnost a vyjadřovací síla
11:10 Zdeněk Sawa: Obtížnost testování ekvivalence konečně stavových systémů
11:35 Jiří Srba: Infinite-State Processes: Bisimulation Games and Hardness Results
12:00 Oldřich Stražovský: Rozhodnutelnost pravděpodobnostní bisimulace pro nekonečně-stavové pravděpodobnostní systémy
oběd
14:00 Jakub Černý: Nekřížící se hamiltonovské cesty v geometrických grafech
14:25 Jan Kynčl: Jak dlouhá může být alternující cesta spojující body na kružnici?
14:50 Martin Pergel: Problémy kolem polygon-circle grafů
15:15 Jan Štola: Geometrické reprezentace grafů
15:40 Ľubomír Török: Objemy trojrozmerných uložení grafov
16:05 přestávka
16:30 Roman Barták: Měkká řešení a neúplné prohledávací algoritmy
16:55 Petr Vilím: Jobshop a programování s omezujícími podmínkami
17:20 Janka Chlebíková: Je ťažké nájsť skoro minimálnu dominujúcu množinu v grafe?
17:45 Jan Kára: Složitost nalezení vyrovnaného uspořádání vrcholů grafu
18:10 Ondřej Pangrác: Algoritmus pro cyklickou souvislost kubických grafů
19:00 konferenční večeře

Sobota 14. května 2005

9:00 Pavol Hell: Od farbenia grafov k problémom CSP
9:50 přestávka
10:20 Jiří Fiala: Uspořádání grafů podle lokálně podmíněných homomorfismů
10:45 Miroslav Chlebík: O zložitosti kombinatorických problémov na množinách $d$-rozmerných intervalov
11:10 Martin Kochol: Obmedzenia na kontrapríklady pre hypotézu o 5-toku
11:35 Daniel Kráľ: Lokálně konzistentní CSP
12:00 Pavel Nejedlý: Grupové barvení a grupová vybíravost jsou Pi2P-úplné
oběd
14:00 Zdeněk Dvořák: Tři optimální algoritmy pro koule tří barev
14:25 Michal Koucký: Obvody konstantní hloubky: hradla vs. hrany
14:50 Petr Hliněný: O matroidech v teoretické informatice
15:15 Tomáš Ebenlendr: Optimální a online rozvrhování na různých počítačích
15:40 Jan Vondrák: Stochastické pakovací problémy
16:05 přestávka
16:30 Dušan Guller: Binárna rezolúcia na reziduovaných zväzoch
16:55 Radek Pelánek: Ověřování modelů s využitím abstrakce
17:20 Tomáš Vojnar: Abstraktní regulární model checking
17:45 Petr Kolman: Porovnávání podobných řetězců: obtížnost a aproximace
18:10 Michal Kunc: O jednoduchých jazykových rovnicích