STTI'07 - Současné trendy teoretické informatiky

Program konference


Pátek 1. června 2007

8:30registrace účastníků (chodba před místností 222)
9:00 - 9:50Jiří Sgall: Dvě aplikace lineárního programování v rozvrhování
přestávka
10:20 - 10:40Tomáš Ebenlendr: Online rozvrhování úloh stejné délky
10:45 - 11:05Vít Jelínek: Složitost problému rekonstrukce grafu
11:10 - 11:30Petr Kolman: Vícekomoditní toky se společným zdrojem v sítích s jednotkovými kapacitami
11:35 - 11:55Jan Kynčl: Složitost některých problémů realizovatelnosti pro abstraktní topologické grafy
12:00 - 12:20Petr Škovroň: Porušovačské prostory: struktura a algoritmy
12:30oběd (Profesní dům, suterén budovy)
14:00 - 14:20Václav Brožek: Rozhodnutelnost a složitost problému dosažitelnosti v nekonečně stavových stochastických hrách
14:25 - 14:45Vojtěch Forejt: Hry jednoho a půl hráče a logiky větvícího se času
14:50 - 15:10Ondřej Klíma: Systémy rovnic v pologrupách
15:15 - 15:35Michal Koucký: Mnoho náhodných procházek je rychlejších než jedna
15:40 - 16:00Michal Kunc: Algebraická charakterizace vlastnosti konečné mocniny
přestávka
16:30 - 16:50Zdeněk Dvořák: Charakterizace grafů s omezenou expanzí
16:55 - 17:15Daniel Kráľ: Rozklady matroidů a jejich algoritmické aplikace
17:20 - 17:40Jan Obdržálek: DAG-width - míra souvislosti pro orientované grafy
17:45 - 18:05Jan Vondrák: Maximalizace submodulárních funkcí v matroidech
19:00konferenční večeře

Sobota 2. června 2007

9:00 - 9:50Antonín Kučera: Nekonečné hry na grafech a jejich aplikace ve formální verifikaci
přestávka
10:20 - 10:40Jiří Fiala: Lokálně injektivní grafové homomorfismy: Seznamy zaručují dichotomii
10:45 - 11:05Jan Foniok: Konečné maximální antiřetězce v homomorfismovém uspořádání relačních struktur
11:10 - 11:30Jan Kára: Výpočetní složitost jazyků časových omezeních
11:35 - 11:55Ondřej Pangrác: l-konzistentní problém splnitelnosti s omezujícími podmínkami
12:00 - 12:20Pavel Surynek: Řešení obtížných případů splnitelnosti Booleovských formulí
12:30oběd (Profesní dům, suterén budovy)
14:00 - 14:20Tomáš Brázdil: Verifikace limitních vlastností pravděpodobnostních zásobníkových automatů
14:25 - 14:45Matúš Mihaľák: Odhalovanie a verifikovanie (neznámych) sieti
14:50 - 15:10Radek Pelánek: Co vše se dá zkoumat o stavových prostorech?
15:15 - 15:35Tomáš Vojnar: Stromové automaty s omezeními v symbolické verifikaci programů manipulujících vyvážené stromy


Všechny přednášky se uskuteční v posluchárně S5 v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí.
Případné dotazy či připomínky můžete zasílat na e-mail stti2007@iti.mff.cuni.cz.