STTI'09 - Současné trendy teoretické informatiky

Program konference

Neděle 7. června 2009

8:30registrace účastníků (chodba před posluchárnou S5)
9:00 - 9:40Viliam GeffertHyper-minimalizácia minimálnych deterministických konečných automatov
9:40 - 10:00Richard KrálovičO stavovej zložitosti pravdepodobnostných zametacích konečných automatov s obmedzeným časom výpočtu
10:00 - 10:20Jiří SrbaRozhodnutelná podtřída zásobníkových automatů
přestávka
10:50 - 11:10Jan KřetínskýProblém splnitelnosti pro pravděpodobnostní CTL
11:10 - 11:30Zdeněk Sawa"Neprokládané" bisimulační ekvivalence na základních paralelních procesech
11:30 - 11:50Martin KotNové poznatky o rozhodování bisimilarity mezi normovanými BPA a normovanými BPP
11:50 - 12:10Mikoláš JanotaMinimální modely a konfigurace softwaru
12:20oběd (Profesní dům, suterén budovy)
14:00 - 14:20Daniel KráľDva algoritmy pro třídy grafů s omezenou expanzí
14:20 - 14:40Juraj StachoImplicitná reprezentácia a lineárne algoritmy pre triedy chordálnych grafov
14:40 - 15:00Vít JelínekRanková šířka čtvercové mřížky
15:00 - 15:20Jan ObdržálekParitní hry a kliková šířka
15:20 - 15:40Matúš MihaľákAko strážiť graf?
přestávka
16:10 - 16:30Libor BartoO složitosti H-barvení digrafů
16:30 - 16:50Jiří FialaVýpočetní obtíže problému L(p,q) značkování stromů
16:50 - 17:10Jan KáraRovinnost se skupinami: Malé skupiny na kružnici a v eulerovských grafech
17:10 - 17:30Ondřej SuchýParametrizovaná složitost zobecněné dominance
17:30 - 17:50Tomáš EbenlendrPreemptivní semi-online rozvrhování: univerzální algoritmus
krátká přestávka
18:00 - 19:00Problémová sekce (vede Jaroslav Nešetřil)
19:30konferenční večeře (restaurace Olympie)

Pondělí 8. června 2009

9:00 - 9:20Bronislava BrejováOn-line Viterbiho algoritmus na analýzu dlhých biologických sekvencií
9:20 - 9:40Pavel SurynekPlánování cest pro mnoho robotů
9:40 - 10:00Petr KolmanLaciné řezy krátkých cest a jiné tokové problémy
10:00 - 10:20Stanislav ŽivnýDekompozice submodulárních funkcí
přestávka
10:50 - 11:10Rastislav KrálovičDeterministické modely komunikačných chýb
11:10 - 11:30Jan KynčlLogspace redukce problému orientované dosažitelnosti v grafech vyššího rodu na rovinný případ
11:30 - 11:50Josef CibulkaPalačinkové třídění
11:50 - 12:10Martin MarešČíslování permutací v lineárním čase
12:20oběd (Profesní dům, suterén budovy)
14:00 - 14:20Eva JelínkováClustery s dvěma komponentami souvislosti v grafech s pevným nakreslením
14:20 - 14:40Jana KatreniakováInkrementálne vykresľovanie veľkých grafov pomocou trojuholnikového rozloženia
14:40 - 15:00Martin PergelRozpoznávání tříd průnikových grafů pomocí sandwichování
15:00 - 15:20Rudolf StolařJežci v rovině
15:20 - 15:40Marek SulovskýKoule obsahující mnoho bodů
přestávka
16:10 - 16:30Michal KouckýJak se pohybovat v rychle se měnícím světě: Doba pokrytí dynamických grafů
16:30 - 16:50Václav BrožekKvalitativní dosažitelnost ve stochastických BPA hrách
16:50 - 17:10Vojtěch ForejtDosažitelnost v pravděpodobnostních časových hrách
17:10 - 17:30Tomáš BrázdilAlgoritmická analýza her s čítači


Všechny přednášky se uskuteční v posluchárně S5 v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí.
Případné dotazy či připomínky můžete zasílat na e-mail stti2009@iti.mff.cuni.cz.