STTI'11 - Současné trendy teoretické informatiky

10. - 11. června 2011, Praha

Kostel sv. Mikuláše

Specifikem současné teoretické informatiky je publikování na mezinárodních výběrových konferencích (např. CAV, CCC, COCOON, CP, CONCUR, ESA, FOCS, GD, ICALP, LATIN, LICS, MFCS, SODA, STACS, STOC, SWAT a WADS). Na takových prestižních konferencích bývá troj- a vícenásobný počet zaslaných přispěvků vůči počtu přijatých příspěvků. Přijetí příspěvku na takovou konferenci je pak měřítkem kvality a úspěšnosti vědecké práce. Není neobvyklé, že řada výsledků publikovaných v proceedings takových konferencí pak již není publikována časopisecky.

Konferencí STTI 2011 bychom chtěli navázat na konference STTI 2003, STTI 2005, STTI 2007 a STTI 2009, které jsme uspořádali v předchozích letech. Na konferenci vystoupí mladí čeští a slovenští informatici, kteří v minulých letech uspěli na mezinárodním poli a jejichž práce byly referovány na některé prestižní mezinárodní konferenci. Cílem této konference je dát možnost české odborné veřejnosti seznámit se s výsledky, kterým se dostalo mezinárodního uznání, a umožnit setkání mladých informatiků působících na českých a slovenských vědeckých pracovištích. Konference chceme rovněž využít pro zvýšení informovanosti o mezinárodních konferencích v teoretické informatice.

Organizátor, program, místo konání, konferenční poplatek

Konferenci pořádá Institut teoretické informatiky (ITI) Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze za podpory projektu 1M0545 MŠMT ČR společně s řešiteli projektu - Fakultou aplikovaných věd ZČU v Plzni, Fakultou informatiky MU v Brně, Matematickým ústavem AV ČR a Ústavem informatiky AV ČR.

Konference se koná v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze na Malostranském náměstí. Program bude tvořen hlavní přednáškou význačné české nebo slovenské osobnosti světové teoretické informatiky a krátkými přednáškami mladých českých a slovenských vědců. Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština. Konference bude ukončena v brzkých odpoledních hodinách dne 11. června, abychom umožnili účastníkům bezproblémový odjezd domů.

Za účast na konferenci se nevybírá žádný poplatek. Mimopražským účastníkům, kteří nebyli na konferenci pozváni přednést příspěvek, se v případě zájmu pokusíme zajistit vhodné ubytování.

Hlavní přednáška

Hlavní přednášku přislíbil přednést:

Program konference

Důležitá data

Registrace

Účastníci konference, kteří nemají na konferenci příspěvek, se mohou zaregistrovat zasláním e-mailu na adresu stti2011@iti.mff.cuni.cz do 7. dubna 2011 (za účast na konferenci se nevybírá žádný poplatek). Omezenému množství účastníků můžeme zajistit ubytování v Praze na dobu konference v ceně do 1000 Kč za noc.
Případné dotazy či připomínky můžete zasílat na e-mail stti2011@iti.mff.cuni.cz.