STTI'07 - Současné trendy teoretické informatiky

1. - 2. června 2007, Praha

Kostel sv. Mikuláše

Specifikem současné teoretické informatiky je publikování na mezinárodních výběrových konferencích (např. CAV, CCC, COCOON, CP, CONCUR, ESA, ETAPS, FOCS, GD, ICALP, IFIP TCS, ISAAC, LATIN, LICS, MFCS, SODA, STACS, STOC, SWAT, WADS nebo WG). Na takových prestižních konferencích bývá troj- a vícenásobný počet zaslaných přispěvků vůči počtu přijatých příspěvků. Přijetí příspěvku na takovou konferenci je pak měřítkem kvality a úspěšnosti vědecké práce. Není neobvyklé, že řada výsledků publikovaných v proceedings takových konferencí pak již není publikována časopisecky.

Konferencí STTI 2007 bychom chtěli navázat na konference STTI 2003 a STTI 2005, které jsme pořádali před čtyřmi a dvěma lety. Na konferenci vystoupí mladí čeští a slovenští informatici, kteří v minulých letech uspěli na mezinárodním poli a jejichž práce byly referovány na některé prestižní mezinárodní konferenci. Cílem této konference je dát možnost široké veřejnosti seznámit se s výsledky, kterým se dostalo mezinárodního uznání, a umožnit setkání mladých informatiků působících na českých a slovenských vědeckých pracovištích. Konference chceme rovněž využít pro zvýšení informovanosti o mezinárodních konferencích v teoretické informatice.

Organizátor, program, místo konání, konferenční poplatek

Konferenci pořádá Institut teoretické informatiky (ITI) Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze za podpory projektu 1M0545 MŠMT ČR společně s řešiteli projektu - Fakultou aplikovaných věd ZČU v Plzni, Fakultou informatiky MU v Brně, Matematickým ústavem AV ČR a Ústavem informatiky AV ČR.

Konference se koná v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze na Malostranském náměstí. Program bude tvořen dvěma hlavními přednáškami význačných českých a slovenských osobností světové teoretické informatiky a krátkými přednáškami mladých českých a slovenských vědců. Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština.

Za účast na konferenci se nevybírá žádný poplatek. Mimopražským účastníkům se v případě zájmu pokusíme zajistit vhodné ubytování.

Hlavní přednášky

Hlavní přednášky přislíbili přednést:

Sborník konference

Důležitá data

Program konference

Programový výbor

Registrace

Účastníci konference, kteří nemají na konferenci příspěvek, se mohou zaregistrovat zasláním e-mailu na adresu stti2007@iti.mff.cuni.cz do 7. května 2007 (za účast na konferenci se nevybírá žádný poplatek). Omezenému množství účastníků můžeme zajistit ubytování v Praze na dobu konference v ceně do 1000 Kč za noc.
Případné dotazy či připomínky můžete zasílat na e-mail stti2007@iti.mff.cuni.cz.